Infomation

Publisher: Tuanlte
1. Thông tin liên hệ Support

☎ Hotline 1 : 076.39.12345
☎ Hotline 2 : 0766.39.11.79
☎ Hotline 3 : 0766.86.11.86 

2. Thời gian hỗ trợ frpVN

Buổi Sáng : 8h00 - 12h30
Buổi Chiều : 14h00 - 21h00


3. Ưu đãi cho thành viên frpvn

- Thành viên uy tín frpvn.com được hỗ trợ giá ít nhất 20% 
- Giao lưu tham khảo mọi bài viết trên web mà không giới hạn 
- Được tải rom miễn phí ( Share ) không hỗ trợ uprom hoặc các vấn đề liên quan
- Được yêu cầu rom nếu web chưa có trong giới hạn sẽ tìm rom cho bạn
Copyright © 2022 - frpvn.com